Göteborg Perl Mongers

Göteborg.PM är en slags usergroup där du kommer i kontakt med andra perlhackare i närheten av Göteborg.

Du kommer också få fler personer som kan tipsa dig om bästa sätt att lösa de perlproblem du klurar på. Kanske kommer vi att hålla kurser/föredrag/seminarier.

Du kan prenumerera på vår mailinglista, perl@goteborg.pm.org. Äldre brev ligger i arkivet. 2009 återgick vi från Siesta till Mailman.

Tips och diskussioner går till perl@goteborg.pm.org

Perl Mongers i Sverige

Goteborg.pm Göteborg Jonas Liljegren jonas@paranormal.se
Stockholm.pm Stockholm P. Arthur Bergman artur@vogon-solutions.com
Helsingborg.pm Helsingborg Stefan Midjich hayri_cicek@home.se

Så länka till oss som http://Goteborg.pm.org/ eller http://Gothenburg.pm.org/. Och hjälp till att sprida sanningen om den rätta vägen.

The use of the camel image in association with the Perl language is a trademark of O'Reilly & Associates, Inc. Used with permission.